Parabol/antenne plassering

Signalstyrke og retning

Parabolens/antennes plassering bestemmes først og fremst av satellittens signalstyrke. Parabolen/antenne stiles alltid mot retning sør. Fysiske hindringer som trær, greiner eller bygninger, kan forstyrre signalstyrken eller blokkere den helt. Hvis signalstyrken er dårlig på grunn av fysiske hindringer som ikke kan fjernes, bør parabolen/antennen ikke installeres. 

Sikkerhet og tilgjengelighet

For at en montør skal kunne montere en ny parabol/antenne, eller jobbe med en eksiterende parabol/antenne, må visse krav til sikkerhet og tilgjengelighet være oppfylt. 

  • Fri tilgang. Snø og andre ting som kan forhindre montørens tilgjengelighet til arbeidsplassen må fjernes før montøren kommer.
  • Forebygging av fallrisiko. Når det skal utføres arbeid i store høyder, eller på usikre/skrående overflater, der det er fare for fall, må det være sikkerhetstiltak på plass. Montøren foretar alltid en vurdering før arbeidet starter om det er trygt nok til å utføre oppdraget
  • Stige og/eller lift. Ulike eiendommer gir forskjellige arbeidsforhold. Ved arbeid i store høyder, for eksempel høyt oppe på fasaden eller taket, kreves forskjellige typer stiger eller lift avhengig av eiendommens utforming. Montøren bærer vanligvis en standard stige på 3 meter. Hvis tilgjengeligheten krever mer enn det, så må du informere oss i bookingsamtalen når vi avtaler dato for installasjon.