Kansellere eller flytte tidspunktet for installasjon.

I din  SMS bekreftelse etter booking følger det med en link til din ordre. Via denne linken kan du be om å få endret eller kansellert oppdraget. Alternativt be om tidsendring/kansellering via vårt kontaktskjema i kontakt oss knappen nede til høyre. 

  • Velg hvilken tjeneste det gjelder
  • Velg status på oppdraget (Har avtalt dato og venter på montør)
  • Velg ombooking av tid
  • Fyll så inn ditt telefonnummer

Klikk deg inn på neste side og skri inn litt mer informasjon om deg, og hvordan vi kan hjelpe!

Om det haster med å gi oss beskjed er det beste at du ringer kundesenteret vårt på 2300 5990

Frister for å endre/kansellere tid: 

Hvis du ikke har mulighet til å være tilstede under installasjonen, kan du la en annen juridisk person være til stede under besøket. Om du har ombestemt deg eller ikke har noe annen mulighet enn å endre tid, må du gi beskjed til oss i god tid.  

  • For varmepumpe og robotgressklipper må du gi beskjed til oss to virkedager før avtalt dato for ikke å bli fakturert for oppmøtet!
  • For alle andre installasjoner eller support oppdrag gjelder siste virkedag klokken 12 før avtalt dato. dette vil si at om installasjonen er på en mandag, må du gi oss beskjed på fredag. 

Om du ikke overholder fristene vil vi fakturere deg for oppmøtet. Dette da det vil bli vanskelig for oss å finne et nytt oppdrag for installatøren på samme tidspunkt og vi må kompensere dem for tapt arbeidsinntekt. Grunnen til at det er lengre frist på varmepumpe, elbilladere og robotgressklippere er at disse installasjonene normalt tar lengre tid. 

Her jobber Amber med å flyttet en installasjon for en kunde. Dette går bra da kunden har gitt beskjed i god tid.

 Vi får også nok tid til å finne et nytt oppdrag for Victor slik at han fortsatt har inntektsbringende arbeid på den planlagte tiden.