Myndig person under besøket

Under hele besøket må en myndig person være til stede sammen med montøren. 
Dette er en forutsetning for at arbeidet skal utføres. Vi foretrekker at personen på stedet er personen som bestilte, slik at det ikke oppstår misforståelser. 
Hvis personen som bestilte oppdraget ikke kan være til stede, anses personen på stedet for å ha bestillingsmyndigheten til å ta avgjørelser som kan oppstå under montørens besøk.