Informasjon om Inselo og Covid-19

Tiltak covid-19 før og under kundebesøk 

Policy: Ingen oppdrag skal utføres dersom det finnes risiko for smittespredning!

Kjære Kunde 

Covid-19 har påvirket hele samfunnet vårt i stor grad. Inselo tar situasjonen på største alvor.

Under kan du lese om våre tiltak og oppfordringer til deg som kunde for å redusere risikoen for smittespredning og for å sikre at både du som kunde og vår partner ikke utsettes for smitterisiko.

Ingen har så langt under pandemien blitt smittet under et Inselo kundebesøk verken i Norge eller Sverige. Inselo følger FHI’s og myndighetenes retningslinjer sammen med våre partnere og oppdragsgivere, og vi har satt opp en del viktige retningslinjer som alle må forholde seg til. 

Om du trenger å booke om et oppdrag eller har spørsmål/innspill ikke nøl med ringe oss på telefon eller ta kontakt med oss:

Telefon: 2300 5990 (0900-1600)
Mail: support.installasjon@inselo.no

Før besøket

Før besøket har vi innført flere retningslinjer:

 • Om du som kunde er redd for smitte for eksempel på grunn av høyt smittetrykk i ditt nærområde vil Inselo sette installasjonen på vent og vi vil kontakte deg igjen ved en senere anledning. Dette avklarer vi i bookingsamtalen.  
 •  Om Inselos partner har symptomer eller mistenker smitte skal planlagte oppdrag utsettes. Inselo vil kontakte deg umiddelbart for å flytte oppdraget. Om Inselos partner mistenker Covid-19 smitte skal de kontakte lege for å avklare hvordan de skal forholde seg videre med tanke på bekreftelse via testing og karantene.
 • 1-3  dager før besøket får du en påminnelse på SMS om besøket. Inselos partner ringer deg også ca 30-60 minutter før ankomst. De kommer da til å spørre deg om du er frisk for å sikre at besøket kan gjennomføres. 

Ditt ansvar som kunde: 

 • Kontakte oss for ombooking av oppdraget dersom noen i din husstand har forkjølelses eller influensalignende symptomer som f.eks rennende nese, sår hals, hoste eller feber.
 • Du skal også kontakte oss for ombookingen om du eller noen i din husstand er satt i karantene. 
 • Rydde og organisert hjemmet så partner får lett tilgang der han måtte behøve dette for et mest mulig effektivt besøk. 

Under besøket


Når var partner er hjemme hos deg, har de fått tydelige retningslinjer som skal følges:

 • Følge helsemyndighetenes retningslinjer for håndvask og hoste-/nyserutiner
 • Vi bruker munnbind ved alle kundebesøk 
 • Ikke håndhilse, og holde 2 meters avstand til enhver tid
 • en blir regnet som nærkontakt dersom man en nærmere enn 2 meter over 15 sammenhengende minutter
 • Installasjonspartner rengjøre alle kontaktflater etter ferdig utført arbeid med sprit. 

Ditt ansvar som kunde: 

 • Du oppfordres til være i et annet rom så langt det er mulig
 • Viktig at også du overholder 2-meters regelen til enhver tid  
 • Bruk gjerne munnbind om du har dette tilgjengelig. 

Takk og ta vare på deg selv!

Med vennlig hilsen Inselo Installasjon As