Installasjon av mobilt bredbånd

Hjemmebredbånd Mobil fra Telenor er et sikkert og fremtidsrettet bredbånd til hjemmet ditt, over mobilnettet. Abonnementene leveres med en ny teknisk løsning som skal gi optimal dekning, og godt trådløst innendørs internett (WiFi). Bruk vil være avgrenset til installasjonsadressen, og tjenesten vil ikke fungere andre steder enn der du bor.  (Bestilles hos Telenor).

https://www.telenor.no/privat/internett/modernisering/hjemmebredband/

Installasjon av mobilt bredbånd fra Telenor. 

  • Fast mobilt bredbånd (FMBB), bormodell. 
  • Fast mobilt bredbånd (FMBB),utendørs antenne. 
  • Mobil hjemmetelefon (MHT), bordmodell.
  • Mobil hjemmetelefon (MHT), utendørs antenne. 
  • Fast mobilt bredbånd (FMBB), bedrift. 
  • Mobil hjemmetelefon (MHT), bedrift. 

https://www.telenor.no/privat/kundeservice/mobiltbredband/mbb818.jsp