Bytte ut utstyr - Telenor

Inselo Installasjon bytter ut utstyr på vegne av Telenor. 

Vi har 4 oppdragstyper: 

 • Bytting av dekoder/boks
  Vi kobler fra gammel dekoder/boks, leverer og installerer ny dekoder/boks til TV. 
 • Bytting av Router/Modem
  Vi kobler fra gammel Router/Modem, leverer og installerer ny router/modem
 • Bytting av dekoder/boks og router/modem
  Vi kobler fra gammel dekoder/boks og router/modem og leverer og installerer ny dekoder/boks og router/modem.
 • Pakkelevering
  Vi leverer pakken på døren til deg og du installerer utstyret selv. (Installasjonveiledning kommer per e-post etter registrert pakkelevering). 

Valgt pakkelevering og skal installere selv?

Eksperthjelp: Slik installerer du Wifi Ruter | Kabel |Telenor

https://youtu.be/7x5dEHe7AnI

Eksperthjelp: Slik installerer du Wifi Ruter | DSL | Telenor Norge

https://youtu.be/JuaR2bEmpGo

Eksperthjelp: Slik installerer du T-We Boks | Kabel | Telenor Norge

https://youtu.be/Q4RZKIh4mMk

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.