Vilkår for installasjon

For at en installasjon skal være mulig, må disse betingelsene være oppfylt:

  • Varmepumpens ute- og innedel er installert på et lett tilgjengelig sted med gode arbeidsmuligheter for installatøren
  • Varmepumpens utedel er installert mellom 30-120 cm over bakken. 
  • Varmepumpen krever en jordet stikkontakt i nærheten av plasseringen. Noen modeller har separate strømtilkoblinger for innedel og utedel, som da krever 2 stikkontakter. Normalt med en 10 amp sikring, men også 16 ampere vises på noen modeller. Forsikre deg om at plassen for installering er utarbeidet i samsvar med bruksanvisningen.
  • Byggteknisk informasjon for hullboring og festepunkter skal gis skriftlig til installatøren dersom de skal være ansvarlig for eventuelle følgesskader. Installatøren avviser ansvar for mangel på kvalitet på byggteknologien, som dårlig limt tapet, murverk som løsner, utilstrekkelig feste i betong eller treverk og lignende
  • Installasjonen utføres i samsvar med bruks- og installasjoninstruksjonene for produktet
  • Inselo Installasjon AS fraskriver seg alt ansvar for eventuelle følgeskader på grunn av installasjon av varmepumpe relatert til svakheter i bygningen og / eller utilstrekkelig informasjon som dårlig mørtel, sprø murstein eller substandard gips