Installasjon av varmepumpe

I henhold til EU-loven er det nødvendig med kjølesertifikater for å utføre visse trinn for både montering og demontering av luftvarmepumper. Alle våre partnere holder dette sertifikatet. Les mer om f-gassreguleringen på lenken nedenfor:

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2014/juni/revidert-f-gassforordning-/id2434380/

Hvordan fungerer en installasjon?

En luftvarmepumpe består hovedsakelig av en indre og en ytre del som er forbundet med kjølerør. Den vanligste måten å installere, og hvordan vi anbefaler, er at den indre delen er montert på en yttervegg med utedelen på utsiden av samme vegg. Installatlren borer så et hull gjennom veggen for å koble de innvendige og utvendige delene med hverandre.

Montering av innendørs enheter oppe eller på veggen som ikke er en yttervegg, krever mer arbeid enn den ovennevnte typen installasjon. Det er umulig å vite på forhånd hvordan en installasjon skal utføres, men det er bare på plass med deg at installatøren kan vurdere hvordan utstyret skal monteres.