Bomtur

En bomtur betyr at oppdraget som skulle utføres ikke ble noe av. Dette kan skyldes flere grunner. Følgende er de vanligste årsakene:

Sen avbestilling/kansellering

Hvis et besøk ikke avbestilles i god tid, regnes det som en bomtur.

Ingen hjemme ved avtalt tid

Hvis det ikke er noen myndig person hjemme på avtalt tidspunkt, har ikke montøren mulighet til å utføre noe arbeid. Vi har en streng policy om under ingen omstendigheter å utføre arbeid på våre kunders eiendommer uten at noen juridisk person er til stede.

Arbeidsplassen er ikke ryddet og forberedt for installasjon

For at montøren skal kunne utføre sitt arbeid, må arbeidsplassen være ryddet og forberedt. Hvis det for eksempel er mye søppel eller snø hindrer installatøren fra å jobbe på arbeidsplassen, vil ikke installatøren kunne forberede arbeidsplassen for installasjon, men må avbryte oppdraget.

Arbeidsplassen er ikke trygg

Vi beskytter sikkerheten til våre installatører. Det er av største betydning at montøren skal kunne føle seg trygg på å gjøre sitt arbeid uten å ta unødvendige risikoer. Hvis montøren vurderer at arbeidsplassen ikke er trygg nok til å jobbe på, er montøren berettiget til å kansellere oppdraget.

Utstyret er ikke på plass ved installatørens ankomst

Hvis det arbeidet som montøren skal utføre, krever at kunden har utstyr på plass, må det være på plass i god tid før installatør dukker opp. Installatøren kan ikke hente utstyr til kunden dersom dette ikke er en klar avtale mellom kunden og installatøren.

Det kan være en kostnad for bomtur dersom en eller flere av de ovennevnte forholdene ikke er oppfylt.

Har du fått en faktura for bomtur?

Hvis du har mottatt en faktura for bomtur, er betingelsene for det arbeidet som skal utføres, ikke oppfylt. Installatøren har avsatt sin tid til å utføre oppdraget, og fakturaen for bomtur refererer til kompensasjon for ikke-inntekter.

Hvis du mener at du ikke skal betale for bomturen, må du kontakte oss. For at vi skal ha muligheten til å håndtere saken, må du sende inn dokumentasjon som bekrefter hvorfor du mener du ikke skal være ansvarlig for betaling.

Vårt fakturagrunlag for fakturering

Før vi fakturerer deg som kunde, sjekker vi alltid at faktura dokumentasjonen vår er korrekt. 

Fakturagrunnlaget vårt er hovedsakelig arbeidsordren som våre montører gir til kundene våre. Når arbeidet er fullført ber montøren om at kunden signerer arbeidsordren for og godkjenne arbeidet og kostnadene for arbeidet. Hvis vi har en e-postadresse registrert hos kunden, sendes en kopi av arbeidsordren automatisk via e-post. Vi legger igjen en kopi i systemet vårt. 

Hvis du har mottatt en faktura for utført arbeid, vil vi primært henvise deg til arbeidsordren du signerte på stedet sammen med montøren. 

MERK! Dette gjelder ikke bomtur gebyr. Fakturering for bomtur skjer uten arbeidsordre som grunnlag.