Installasjon av parabol

Installasjonen består hovedsakelig av tre deler:

Plassering av parabolantenne

Hvis du allerede har en eksisterende parabolantenne installert, vil installatøren kunne bruke den som den er montert og sørge for at den er riktig konfigurert slik at du får inn alle kanalene dine.
Skal du ha en parabolantenne for første gang, vil montøren måle hvor parabolantennen skal plasseres for den beste signalstyrken og i samråd med deg plassere den på den angitte plasseringen. Retten er alltid rettet sørover og det er viktig at det ikke er fysiske hindringer foran som forstyrrer signalet.

Kabling

Det må trekkes en kabel fra parabolantennen til rommet der boksen skal skal plasseres ved TVen. Kabelen føres fra utsiden av parabolantennen til rommet der boksen er plassert og et hull bores gjennom veggen eller vindusrammen for å ta inn kabelen.
OBS! Det er ikke inkludert i prisen på en vanlig installasjon for å trekke kabelen på en annen måte enn utsiden på den enkleste måten.
Konfigurasjon av boks/dekoder
Når boksen mottar signal gjennom kabelen fra parabolantennen, starter installatøren å konfigurere boksen.