Jeg ønsker å ta bort eller legge til noe på min ordre. Er det mulig?

Om du ønsker å legge til eller endre noe på din bestilling, kan du ta dette direkte med partneren når de ankommer. De vil da kreditere eller debitere dette fra din ordrebekreftelse.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.