Tjenestebeskrivelse - Elektrikertjenester

Hei

Du har nå fått en avtale om installasjon av en tjeneste fra en av våre elektrikere. Våre partnere er erfarne og sertifiserte elektrikere, men for å kunne utføre sitt arbeide hjemme hos deg så effektivt som mulig, er det noen forutsetninger som må være på plass fra din side:

Generelle forutsetninger for alle typer oppdrag:

 • Installatøren skal kunne komme til installasjonsstedet med egen bil. Eventuelle avgifter som parkering, ferge eller andre transportutgifter faktureres til sluttkunden.
 • Du er eier av eiendom/bygget der installasjonen skal installeres, eller har en skriftlig godkjenning fra eier.
 • Kunden eller myndig person er hjemme når installatøren kommer og  er tilstede under hele besøket.
 • Utstyr som skal installeres må være på plass hjemme hos deg når montøren kommer dersom du selv står for innkjøp av det som skal installeres.
 • Installasjonen gjennomføres i tråd med produktets bruksanvisning. Dersom du ønsker at installasjonen skal utføres på en måte som ikke er i tråd med bruksanvisning eller montøren anbefalinger må du inngå en skriftlig kontrakt med montøren om dette. 
 • Leverandøren og montør fraskriver seg alt ansvar for eventuelle følgeskader som følge av montering av utstyr  relatert til bygningsmessige svakheter og/eller manglende informasjon om så som dårlig murpuss, sprø murstein, dårlig vedlikeholdt trevegg, konflikt med røropplegg, og/eller elektriske installasjoner i eller på vegg, etc.
 • Dersom boligen din er av en type "tett hus" (TEK Standard) må hullgjennomføring og føringsvei for kabel være klargjort på forhånd av en autorisert byggmester.
 • Installasjon må avbestilles senest 48 timer før avtalt installasjonsdato.
 • Montering, installasjon eller boring på betong eller murvegg er ikke inkludert i noen typer oppdrag
 • Boring gjennom vegg er som hovedregel ikke inkludert. Dersom dette er inkludert står det spesifikt at det er inkludert i beskrivelsene på denne siden. 
 • Installasjon i våtrom som vaskerom eller bad er ikke inkludert i en standard installasjon
 • Samsvarserklæring / sluttkontroll sørger vår partner at du får tilgang til. Dette sendes enten til deg på mail eller det lastes direkte opp i din boligmappe som du finner her: boligmappa.no

Finn tjenesten du har bestilt for å se hva som er inkludert i jobben vi skal gjøre hos deg:

Elbil - ladestasjon

Stikkontakter

Lamper og lys

Dimmer

Komfyr og platetopp

Sikringsskap og kurser