Tjenestebeskrivelse - Installasjon av parabol

Hva inngår i standard installasjon?

 • Oppmøte
 • Utpakking og  visuell kontroll av utstyret
 • Montering av parabol på sørvegg opp til 3 meter, med medfølgende kabel
 • Boring gjennom yttervegg for gjennomføring av kabel enkleste vei.
 • Tetting av hull i forbindelse med gjennomføring av kabel fra utsiden av huset og inn i huset
 • Oppkobling av medfølgende bokser
 • Tilkobling til internett

Hva inngår ikke i en standard installasjon?

Dersom det er behov for å gjøre noe som er utenfor standard så kan vår montør ordne det. Det er viktig at du og montøren er enige på forhånd om ekstrakostnadene. Denne type kostnader vil variere fra husstand til husstand i noen tilfeller, mens annet har vi faste priser på.

Mulige tilleggsprodukter:

 • Installasjonsarbeid hvor ekstra sikkerhetstiltak må gjennomføres
 • Leie av lift
 • Montering på tak
 • Installasjon i skjulte anlegg
 • Installasjon i "tette hus / trykk-testede hus" hvor gjennomføring ikke er klargjort på forhånd
 • Installasjon på ettermiddag, kveld og helg

For mer info se: https://installasjonsupport.inselo.no/