Installasjon av Varmepumpe

Du har nå fått en avtale om installasjon av din varmepumpe! 
Nå gjelder det at vi sammen sørger for at installasjonen går så smidig og effektivt som mulig.

Hva må du tenke på?

Vi har sendt deg en booking-bekreftelse på mail hvor du kan finne priser og annen viktig informasjon om jobben som skal utføres av Inselos installasjonspartner. Om du ikke har fått bekreftelsen vennligst kontakt oss via vårt kontakformular så sender vi den til deg på nytt.

Om du må kansellere eller endre på avtalen, må du gjøre dette senest to dager før installasjonen skal finne sted. Kontakt oss i så fall via vårt kontakt formular.

I tillegg til booking-bekreftelsen er det en del nyttig informasjon som det er viktig at du setter deg inn i før montøren kommer hjem til deg.

Våre montører er erfarne og sertifiserte varmepumpe-montører, men for å kunne utføre sitt arbeide hjemme hos deg så effektivt som mulig, er det noen forutsetninger som må være på plass. Vi ønsker også å gjenta hva som inngår i en standard installasjon og hva som kan komme som tillegg.

Forutsetninger

 • Varmepumpen må være på plass hjemme hos deg når montøren kommer
 • Du, eller annen myndig person må være tilstede på installasjonstidspunktet
 • Varmepumpens ute- og innedel monteres på steder hvor det er enkel adkomst for montør, der montør har tilstrekkelig fri plass for utførelse av installasjonen, og hvor sikkerhet for montør er ivaretatt.
 • Varmepumpens innedel plasseres slik at hull for rørgjennomføring kan plasseres rett bak enheten
 • Utedel monteres på betongmur 30 cm til 120 cm over bakken. Dersom du ønsker å få installert på trevegg kan dette medføre vibrasjoner/lyd som ikke vil være grunnlag for reklamasjon
 • Montering kan utføres fra bakkenivå (ikke behov for slikt som hjelpemann eller lift) 
 • Dersom du ønsker å montere varmepumpen på mark-konsoll på bakke, skal egnet sted og fundament for montering være tilrettelagt før montøren kommer.
 • Nødvendige strømuttak må være klargjort av før installasjonstidspunktet. Strømuttak skal være jordet på egen separat kurs. Våre montører er ikke elektrikere og kan ikke installere strømuttak for deg.  
 • Du må gi montør skriftlig informasjon dersom det finnes vannrør, elektriske ledninger eller andre ting som kan komme i konflikt med installasjon av pumpen. Husk at montøren tar hull i veggen din for gjennomføring.
 • Installasjonen gjennomføres i tråd med produktets bruksanvisning. Dersom du ønsker at installasjonen skal utføres på en måte som ikke er i tråd med bruksanvisning eller montøren anbefalinger må du inngå en skriftlig kontrakt med montøren om dette. Vår montør forbeholder seg retten til ikke å installere pumpen dersom avviket er så stort at montøren ikke mener at pumpen blir montert på en forsvarlig og lovlig måte.
 • Leverandøren og montør fraskriver seg alt ansvar for eventuelle følgeskader som følge av montering av varmepumpen relatert til bygningsmessige svakheter og/eller manglende informasjon om så som dårlig murpuss, sprø murstein, dårlig vedlikeholdt trevegg, konflikt med røropplegg, og/eller elektriske installasjoner i eller på vegg, etc.
 • Dersom boligen din er av en type "tett hus" (TEK Standard) må hullgjennomføring være klargjort på forhånd av en autorisert byggmester.
 • Installasjon må avbestilles eller endres senest innen klokken 1200 dagen før avtalt installasjonsdato.

Hva inngår i standard installasjon?

 • Oppmøte som avklart ved kjøp av pumpe og booking av tid
 • Utpakking og  visuell kontroll av produktet
 • Montering av varmepumpens innedel på innsiden av yttervegg
 • Montering av varmepumpens utedel på utsiden av yttervegg i betongmur
 • Hulltaking i trevegg, inntil 30 cm veggt-ykkelse
 • Montering av varmepumpens medfølgende rør-pakke, strøm- og signalkabler
 • Tetting av hullgjennomføring i yttervegg
 • Test av produktet
 • Grunnleggende instruksjon til deg i bruk av produktet

Materiell som inngår i standard installasjon:

 • Kjølerør for kobling av inne- og utedel*
 • Signalkabel*
 • Strømkabel*
 • Dreneringsslange*
 • Festemateriell for montering av inne- og utedel
 • 4 vibrasjonsdempere i gummi

* inntil 4 meter

Hva inngår ikke i en standard installasjon?

Dersom det er behov for å gjøre noe som er utenfor standard så kan vår montør ordne det. Det er viktig at du og montøren er enige på forhånd om ekstrakostnader

Prisliste tilleggskostnader:
(Alle priser er inklusive mva.) 

 • Demontering av gammel varmepumpe inkludert gasstømming: 1599,-
 • Levere og montere halvtak: 1895,-
 • Boring gjennom enkel mur- eller betongvegg: 1068,-
 • Kjerneboring: 3738,-
 • Ekstra rør og signal-/strømkabel per meter: 589,-
 • Ekstra kjølemedium R32 per gram: 5,35,-
 • Ekstra kjølemedium R410 per gram: 6,42,-
 • Trollflex gjennomføring: 525,-
 • 4 stk ekstra vibrasjonsdempere: 573,-
 • PVC kanaler per meter: 240,-
 • PVC bend starter: 240,-
 • PVC 90 graders bend: 145,-
 • PVC veggterminal: 117,-
 • Markkonsoll: 1700,-
 • Spesialbrakett for lav murvegg: 839,-
 • Dryppanne med varmekabel: 3529,-
 • Tilslutningskabel 3 meter: 240,-
 • Tilslutningskabel 7 meter: 442,-

Vi tar forbehold om at annet materiell som ikke er nevnt i denne listen også kan tilkomme som ekstra kostnader.

Pris basert på lokale forhold

 • Leie av lift, oppsett av stilas eller hjelpemann i forbindelse med arbeid høyere enn bakkenivå
 • Fjerning av emballasje og levering til godkjent avfallsmottak
 • Montering av innedel på et annet sted enn på innervegg bak utedel. f.eks på en ren innervegg
 • Montering av varmepumpens innedel i høyde over 2 meter, på steder som er vanskelig tilgjengelige eller ikke gir nødvendig åpent og fritt rom foran varmepumpen eller rør

Tette hus - Tek Standard

Det er viktig å huske på at dersom din bolig er av en type "tett hus" (TEK Standard), må hullgjennomføring være klargjort på forhånd av en sertifisert byggmester. Inselos partnere har ikke sertifisering til å utføre denne type arbeid.