Tjenestebeskrivelse - Installasjon av varmepumpe

I henhold til EU-loven må alle installatører være F-gass sertifisert for å utføre montering og demontering av varmepumper. Alle våre partnere har dette sertifikatet. Les mer om F-gass-regulering på lenken nedenfor:

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2014/juni/revidert-f-gassforordning-/id2434380/

Hvordan fungerer en installasjon?

En varmepumpe består hovedsakelig av en indre og en ytre del som er forbundet med kjølerør. Den vanligste måten å installere er at den inndel er montert på en yttervegg med utedel på utsiden av samme vegg. Installatøren borer så et hull gjennom veggen for å koble de to delene sammen. 

Montering av innedel, på vegg som ikke er en yttervegg, er langt mer omfattende. Det er vanskelig å vite på forhånd hvordan en installasjon skal utføres. Hva som må gjennomføres må befares av en installatør i forkant. 

Forutsetninger

 • Varmepumpen må være på plass hjemme hos deg når montøren kommer
 • Du, eller annen myndig person må være tilstede på installasjonstidspunktet
 • Varmepumpens ute- og innedel monteres på steder hvor det er enkel adkomst for montør, der montør har tilstrekkelig fri plass for utførelse av installasjonen, og hvor sikkerhet for montør er ivaretatt.
 • Varmepumpens innedel plasseres slik at hull for rørgjennomføring kan plasseres rett bak enheten
 • Utedel monteres på vegg 30 cm til 120 cm over bakken. 
 • Montering kan utføres fra bakkenivå (ikke behov for slikt som hjelpemann eller lift) 
 • Dersom du ønsker å montere varmepumpen på mark-konsoll på bakke, skal egnet sted og fundament for montering være tilrettelagt før montøren kommer.
 • Strømuttak må du selv sørge for å få satt opp. Strømuttak skal være jordet på egen separat kurs. Våre montører er ikke elektrikere og kan ikke installere strømuttak for deg. Det kan hende at et eksisterende uttak kan benyttes. 
 • Du må gi montør skriftlig informasjon dersom det finnes vannrør, elektriske ledninger eller andre ting som kan komme i konflikt med installasjon av pumpen. Husk at montøren tar hull i veggen din for gjennomføring.
 • Installasjonen gjennomføres i tråd med produktets bruksanvisning. Dersom du ønsker at installasjonen skal utføres på en måte som ikke er i tråd med bruksanvisning eller montøren anbefalinger må du inngå en skriftlig kontrakt med montøren om dette. Vår montør forbeholder seg retten til ikke å installere pumpen dersom avviket er så stort at montøren ikke mener at pumpen blir montert på en forsvarlig og lovlig måte.
 • Leverandøren og montør fraskriver seg alt ansvar for eventuelle følgeskader som følge av montering av varmepumpen relatert til bygningsmessige svakheter og/eller manglende informasjon om så som dårlig murpuss, sprø murstein, dårlig vedlikeholdt trevegg, konflikt med røropplegg, og/eller elektriske installasjoner i eller på vegg, etc.
 • Dersom boligen din er av en type "tett hus" (TEK Standard) må hullgjennomføring være klargjort på forhånd av en autorisert byggmester.
 • Installasjon må avbestilles eller endres senest innen klokken 1200 dagen før avtalt installasjonsdato.

Hva inngår i standard installasjon?

 • Oppmøte på installasjonsstedet
 • Utpakking og  visuell kontroll av pumpens forskjellige deler
 • Montering av varmepumpens innedel på innsiden av yttervegg
 • Montering av varmepumpens utedel på utsiden av yttervegg i betongmur
 • Hulltaking i trevegg, inntil 30 cm. 
 • Montering av varmepumpens medfølgende rørpakke, strøm- og signalkabler
 • Tetting av hullgjennomføring i yttervegg
 • Test av produktet
 • Grunnleggende instruksjon til deg i bruk av produktet

Materiell som inngår i standard installasjon:

 • Kjølerør for kobling av inne- og utedel*
 • Signalkabel*
 • Strømkabel*
 • Dreneringsslange*
 • Festemateriell for montering av inne- og utedel
 • 4 vibrasjonsdempere i gummi

* inntil 4 meter

Hva inngår ikke i en standard installasjon?

Dersom det er behov for å gjøre noe som er utenfor standard så kan vår montør ordne det. Det er viktig at du og montøren er enige på forhånd om ekstrakostnader

Prisliste tilleggskostnader *:
(Alle priser er inklusive mva.) 

 • Demontering av gammel varmepumpe inkludert gasstømming: 1850,-
 • Levere og montere halvtak: 2145,-
 • Enkel murboring (mur, leca, lettbetong, tømmervegg etc): 1200,-
 • Kjerneboring (betong, teglstein etc.): 3800,-
 • Ekstra rør og signal-/strømkabel per meter: 650,-
 • Ekstra kjølemedium R32 per gram: 5,35,-
 • Ekstra kjølemedium R410 per gram: 6,42,-
 • Trollflex gjennomføring: 579,-
 • 4 stk ekstra vibrasjonsdempere: 650,-
 • PVC kanaler per meter: 264,-
 • PVC bend starter: 264,-
 • PVC 90 graders bend: 150,-
 • PVC veggterminal: 129,-
 • Markkonsoll: 1870,-
 • Spesialbrakett for lav murvegg: 929,-
 • Dryppanne med varmekabel: 3700,-
 • Tilslutningskabel 3 meter: 264-
 • Tilslutningskabel 7 meter: 489,-

* Vi tar forbehold om at annet materiell som ikke er nevnt i denne listen også kan tilkomme som ekstra kostnader.
** Den gamle pumpen er kundens eiendel. Det er ikke Inselos partners ansvar å returnere denne til gjenvinning eller avfallsmottak

Pris basert på lokale forhold - Avtales mellom Inselos partner og kunden

 • Leie av lift, oppsett av stilas eller hjelpemann i forbindelse med arbeid høyere enn bakkenivå
 • Fjerning av emballasje, og levering til godkjent avfallsmottak
 • Ta med gammel varmepumpe og levere til godkjent mottak 
 • Montering av innedel på et annet sted enn på innervegg bak utedel. f.eks. på en ren innervegg
 • Montering av varmepumpens innedel i høyde over 2 meter, på steder som er vanskelig tilgjengelige eller ikke gir nødvendig åpent og fritt rom foran varmepumpen eller rør

Tette hus - Tek Standard

Det er viktig å huske på at dersom din bolig er av en type "tett hus" (TEK Standard), må hullgjennomføring være klargjort på forhånd av en sertifisert byggmester. Inselos partnere har ikke sertifisering til å utføre denne type arbeid.