Installasjon av Varmepumpe

Installasjon av Varmepumpe

Sammen skal vi sørge for at installasjonen går så smidig og effektivt som mulig. Hva er det viktig at du tenker på nå?

Om du må kansellere eller endre på avtalen, må du gjøre dette senest to virkedager før installasjonen skal finne sted, slik at du ikke blir belastet for en avbrutt installasjon. Kontakt oss ved og klikke på - Kontakt oss - knappen nede til høyre.

I tillegg til bookingbekreftelsen er det en del nyttig informasjon som det er viktig at du setter deg inn i før montøren kommer hjem til deg.

Våre montører er erfarne og sertifiserte varmepumpemontører, men for å kunne utføre sitt arbeide hjemme hos deg så effektivt som mulig, er det noen forutsetninger som må være på plass fra din side. Vi ønsker også å gjenta hva som inngår i en standard installasjon og hva som kan komme som tillegg.

Forutsetninger

 • Varmepumpen må være på plass hjemme hos deg når montøren kommer
 • Du, eller annen myndig person må være tilstede på installasjonstidspunktet
 • Varmepumpens ute- og innedel monteres på steder hvor det er enkel adkomst for montør, der montør har tilstrekkelig fri plass for utførelse av installasjonen, og hvor sikkerhet for montør er ivaretatt.
 • Varmepumpens innedel plasseres slik at hull for rørgjennomføring kan plasseres rett bak enheten
 • Utedelen monteres på betongmur 30 cm til 120 cm over bakken. Dersom du ønsker å få installert på trevegg kan dette medføre vibrasjoner/lyd som ikke vil være grunnlag for reklamasjon
 • Dersom du ønsker å montere varmepumpen på markkonsoll på bakke, skal egnet sted og fundament for montering være tilrettelagt før montøren kommer.
 • Nødvendige strømuttak må være klargjort av før installasjonstidspunktet. Strømuttak skal være jordet på egen separat kurs. Våre montører er ikke elektrikere og kan ikke installere strømuttak for deg.  
 • Du må gi montør skriftlig informasjon dersom det finnes vannrør, elektriske ledninger eller andre ting som kan komme i konflikt med installasjon av pumpen. Husk at montøren tar hull i veggen din for gjennomføring.
 • Installasjonen gjennomføres i tråd med produktets bruksanvisning. Dersom du ønsker at installasjonen skal utføres på en måte som ikke er i tråd med bruksanvisning eller montøren anbefalinger må du inngå en skriftlig kontrakt med montøren om dette. Vår montør forbeholder seg retten til ikke å installere pumpen dersom avviket er så stort at montøren ikke mener at pumpen blir montert på en forsvarlig og lovlig måte.
 • Leverandøren og montør fraskriver seg alt ansvar for eventuelle følgeskader som følge av montering av varmepumpen relatert til bygningsmessige svakheter og/eller manglende informasjon om så som dårlig murpuss, sprø murstein, dårlig vedlikeholdt trevegg, konflikt med røropplegg, og/eller elektriske installasjoner i eller på vegg, etc.
 • Dersom boligen din er av en type "tett hus" (TEK Standard) må hullgjennomføring være klargjort på forhånd av en autorisert byggmester.
 • Installasjon må avbestilles senest to dager før avtalt installasjonsdato.

Hva inngår i standard installasjon?

 • Oppmøte - Opp til 20 km fra nærmeste varehus
 • Utpakking og  visuell kontroll av produktet
 • Montering av varmepumpens innedel på innsiden av yttervegg
 • Montering av varmepumpens utedel på utsiden av yttervegg i betongmur
 • Hulltaking i trevegg, inntil 30 cm veggtykkelse
 • Montering av varmepumpens medfølgende rørpakke, strøm- og signalkabler
 • Tetting av hullgjennomføring i yttervegg
 • Test av produktet
 • Grunnleggende instruksjon til deg i bruk av produktet

Materiell:

 • Kjølerør for kobling av inne- og utedel *inntil 4 meter*
 • Signalkabel *inntil 4 meter*
 • Strømkabel *inntil 4 meter*
 • Dreneringsslange *inntil 4 meter*
 • Festemateriell for montering av inne- og utedel
 • Fire vibrasjonsdempere i gummi

Hva inngår ikke i en standard installasjon?

Dersom det er behov for å gjøre noe som er utenfor standarden i installasjonspakken du har bestilt, kan vår montør ordne det. Det er viktig at du og montøren er enige på forhånd om ekstra kostander. Vi gjør oppmerksom på at at produktet eller tjenesten i listen under allerede kan være inkludert i bestillingen din. Dette er avklart med deg i salgsøyeblikket.

Vi tar forbehold om at annet materiell som ikke er nevnt i denne listen også kan tilkomme som ekstra kostnader.

Pris basert på lokale forhold

 • Montering av innedel på et annet sted enn på innervegg bak utedel. For eksempel på en ren innervegg
 • Montering av varmepumpens innedel i høyde over 2 meter, på steder som er vanskelig tilgjengelige eller ikke gir nødvendig åpent og fritt rom foran varmepumpen eller rør

Tette hus - Tek Standard

Det er viktig å huske på at dersom din bolig er av en type "tett hus" (TEK Standard), må hullgjennomføring være klargjort på forhånd av en sertifisert byggmester. Inselos varmepumpepartnere har ikke sertifisering til å utføre denne type arbeid.

For mer info se: https://installasjonsupport.inselo.no/