Tjenestebeskrivelse - Installasjon av antenne fra RiksTV

Hva inngår i standard installasjon?

 • Oppmøte
 • Utpakking og  visuell kontroll av utstyret
 • Montering av antenne i forhold til beste sender
 • Montering av medfølgende kabler
 • Boring gjennom yttervegg for gjennomføring av kabel enkleste vei.
 • Tetting av hull i forbindelse med trekking av kabel
 • Oppkobling av medfølgende bokser/dekodere
 • Tilkobling til internett

Hva inngår ikke i en standard installasjon?

Dersom det er behov for å gjøre noe som er utenfor standard så kan vår montør ordne det. Det er viktig at du og montøren er enige på forhånd om ekstra kostnader. Denne type kostnader vil variere fra husstand til husstand i noen tilfeller, mens annet har vi faste priser på.

Mulige tilleggsprodukter:

 • Installasjonsarbeid hvor ekstra sikkerhetstiltak må gjennomføres. F.eks. lift.
 • Takmontering
 • Installasjon i skjulte anlegg
 • Installasjon i "tette hus / trykktestede hus" hvor gjennomføring ikke er klargjort på forhånd
 • Installasjon på ettermiddag, kveld og helg
 • Installasjon av overspenningsvern (fastpris)