Installasjon Telenor - Borettslag

Installasjon Telenor - Borettslag

Sammen skal vi sørge for at installasjonen går så smidig og effektivt som mulig. Hva er det viktig at du tenker på nå?

Om du må endre på installasjonsdatoen som er avtalt må dette gjøres senest klokken 12 virkedagen før avtalt tid. Kontakt oss ved og klikke på - Kontakt oss - knappen nede til høyre.

Våre partnere er både erfarne og sertifiserte, men for å kunne utføre sitt arbeide hjemme hos deg så effektivt som mulig, er det noen forutsetninger som må være på plass fra din side. Vi ønsker også å gjenta hva som inngår i en standard installasjon og hva som kan komme som tillegg.

  • Du, eller annen myndig person må være tilstede på installasjontidspunktet
  • Installasjonstedet må være ryddet og sikkert før montøren starter på arbeidet
  • Ha klart brukernavn og passord til nettverket ditt

Hva inngår i standard installasjon?

  • Oppmøte - avklart med deg i bookingsamtalen
  • Utpakking og  visuell kontroll av utstyret
  • Montering av ruter og/eller dekoder på beste mulige sted
  • Funksjonstest
  • Opplæring

Hva inngår ikke i en standard installasjon?

Dersom det er behov for å gjøre noe som er utenfor standard så kan vår montør ordne det. Det er viktig at du og montøren er enige på forhånd om ekstrakostandene. Denne type kostnader vil variere fra husstand til husstand i noen tilfeller, mens annet har vi faste priser på.

Mulige tilleggsprodukter:

  • Installasjon på ettermiddag, kveld og helg

Installere selv? Få eksperthjelp her dersom du har valgt å få levert utstyr på døren:

Eksperthjelp: Slik installerer du WiFi Ruter | Kabel |Telenor Norge
https://www.youtube.com/watch?v=7x5dEHe7AnI

Eksperthjelp: Slik installerer du Wifi Ruter | DSL | TelenorNorge
https://www.youtube.com/watch?v=JuaR2bEmpGo

Eksperthjelp: Slik installerer du T-We Boks | Kabel |Telenor Norge
https://www.youtube.com/watch?v=Q4RZKIh4mMk

For mer info se: https://installasjonsupport.inselo.no/