Installasjon av Trådløst Bredbånd fra Telenor

Installasjon av Trådløst Bredbånd fra Telenor

Sammen skal vi sørge for at installasjonen går så smidig og effektivt som mulig. Hva er det viktig at du tenker på nå?

Om du må endre på installasjonsdatoen som er avtalt må dette gjøres senest klokken 12 virkedagen før avtalt tid. Kontakt oss ved og klikke på - Kontakt oss - knappen nede til høyre.

Våre partnere er både erfarne og sertifiserte, men for å kunne utføre sitt arbeide hjemme hos deg så effektivt som mulig, er det noen forutsetninger som må være på plass fra din side. Vi ønsker også å gjenta hva som inngår i en standard installasjon og hva som kan komme som tillegg.

Forutsetninger

 • Du, eller annen myndig person må være tilstede på installasjontidspunktet
 • Installasjonstedet må være ryddet og sikkert før montøren starter på arbeidet
 • Ha klart brukernavn og passord til nettverket ditt

Hva inngår i standard installasjon?

 • Oppmøte - avklart med deg i bookingsamtalen
 • Utpakking og  visuell kontroll av utstyret
 • Montering av antenne på yttervegg
 • Kabelstrekk
 • Installasjon av ruter/telefoni
 • Funksjonstest
 • Opplæring

Hva inngår ikke i en standard installasjon?

Dersom det er behov for å gjøre noe som er utenfor standard så kan vår montør ordne det. Det er viktig at du og montøren er enige på forhånd om ekstra kostnader som kan påløpe.

Mulige tilleggsprodukter:

 • Installasjon på ettermiddag, kveld og helg
 • Trekking av kabler til flere rom

For mer info se: https://installasjonsupport.inselo.no/