Tjenestebeskrivelse - Installasjon av Trådløst Bredbånd fra Telenor

Hva inngår i standard installasjon?

  • Oppmøte - avklart med deg i bookingsamtalen
  • Utpakking og  visuell kontroll av utstyret
  • Montering av antenne på yttervegg
  • Kabelstrekk
  • Installasjon av medfølgende utstyr
  • Funksjonstest
  • Opplæring

Hva inngår ikke i en standard installasjon?

Dersom det er behov for å gjøre noe som er utenfor standard så kan vår montør ordne det. Det er viktig at du og montøren er enige på forhånd om ekstra kostnader som kan påløpe.

Mulige tilleggsprodukter:

  • Installasjon på ettermiddag, kveld og helg
  • Trekking av kabler til flere rom