Installasjon av Trådløst Bredbånd fra NextGenTel

Installasjon av Trådløst Bredbånd fra NextGenTel

Sammen skal vi sørge for at installasjonen går så smidig og effektivt som mulig. Hva er det viktig at du tenker på nå?

Om du må endre på installasjonsdatoen som er avtalt må dette gjøres senest klokken 12 virkedagen før avtalt tid, slik at du ikke blir belastet for en avbrutt installasjon. Kontakt oss ved og klikke på - Kontakt oss - knappen nede til høyre.

Våre partnere er både erfarne og sertifiserte, men for å kunne utføre oppdraget hjemme hos deg så effektivt som mulig, er det noen forutsetninger som må være på plass fra din side. Vi ønsker også å gjenta hva som inngår i en standard installasjon og hva som kan komme som tillegg.

Forutsetninger

 • Du, eller en annen myndig person må være tilstede på installasjonstidspunktet
 • Dersom du leier bolig er det ditt ansvar å ha klar tillatelse fra huseier før arbeidet starter
 • Fasadeendringer må være tillatt på boligen utstyret skal installeres på
 • Det må være fysisk mulig å installere antenne utendørs på boligen, eller i borettslaget hvor utstyret skal installeres
 • Installasjonsstedet må være ryddet og sikkert før montøren starter på arbeidet
 • Ha klart brukernavn og passord til nettverket ditt. Du finner dette på en klistrelapp på ruteren (Network name/Wifi-Key). Hvis du allerede har en ruter fra NextGenTel, vil denne bli nullstilt i forbindelse med installasjonen

Hva inngår i standard installasjon?

 • Oppmøte - tidspunkt for dette er avklart med deg i bookingsamtalen
 • Oppmøte gjelder innenfor 50 km fra utreisested for installatør. Utover 50 km betaler du et kjøretillegg til Inselo per km. Dette avtaler du med Inselo i     bookingsamtalen
 • Utpakking og visuell kontroll av utstyret
 • Montering av antenne på yttervegg
 • Kabelstrekk inntil 10 meter
 • Installasjon av ruter - innvendig installasjon
 • Funksjonstest - sjekke at nettet fungerer
 • Opplæring

Hva inngår ikke i en standard installasjon?

Dersom det er behov for å gjøre noe som ikke er inkludert i standardinstallasjonen, så kan vår partner ordne det. Det er viktig at du og installatøren er enige på forhånd om ekstra kostnader som kan påløpe for slike ekstraoppgaver.

Mulige tilleggsprodukter:

 • Kjøretillegg per km utover 50 km fra utreisested. Avtales med Inselo i bookingsamtalen
 • Trekking av kabler til flere rom
 • Montering av koblingsboks inne i bolig

For mer info se: https://installasjonsupport.inselo.no/