Tjenestebeskrivelse - installasjon av Trådløst Bredbånd fra NextGenTel

Forutsetninger:

 • Du, eller en annen myndig person må være tilstede på installasjonstidspunktet
 • Dersom du leier bolig er det ditt ansvar å ha klar tillatelse fra huseier før arbeidet starter
 • Fasadeendringer må være tillatt på boligen utstyret skal installeres på
 • Det må være fysisk mulig å installere antenne utendørs på boligen, eller i borettslaget hvor utstyret skal installeres
 • Installasjonsstedet må være ryddet og sikkert før montøren starter på arbeidet

Hva inngår i standard installasjon?

 • Oppmøte - tidspunkt for dette er avklart med deg i på forhånd
 • Oppmøte innenfor 50 kilometer fra nærmeste montør
 • Utpakking og visuell kontroll av utstyret
 • Montering av antenne på yttervegg
 • Kabelstrekk inntil 10 meter
 • Installasjon av ruter - innvendig installasjon
 • Funksjonstest - sjekke at nettet fungerer
 • Opplæring

Hva inngår ikke i en standard installasjon?

Dersom det er behov for å gjøre noe som ikke er inkludert i standardinstallasjonen, så kan vår partner ordne det. Det er viktig at du og installatøren er enige på forhånd om ekstra kostnader.

Mulige tilleggsprodukter:

 • Kjøretillegg per km utover 50 km fra utreisested. Avtales med Inselo i bookingsamtalen
 • Trekking av kabler til flere rom
 • Montering av koblingsboks inne i bolig