Tjenestebeskrivelse - Installasjon av Trådløst Bredbånd fra Bitpro

Hva inngår i standard installasjon

  • Oppmøte
  • Utpakking og visuell kontroll av utstyret
  • Montering av antenne på yttervegg
  • Kabelstrekk inntil 30 meter
  • Installasjon av ruter
  • Funksjonstest - sjekke at nettet fungerer
  • Opplæring

Ha klart brukernavn og passord til nettverket ditt. Du finner dette på en klistrelapp på ruteren (Network name/Wifi-Key). Hvis du allerede har en ruter fra Bitpro, vil denne bli nullstilt i forbindelse med installasjonen

Hva inngår ikke i en standard installasjon?

Dersom det er behov for å gjøre noe som ikke er inkludert i standardinstallasjonen, så kan vår partner ordne det. Det er viktig at du og installatøren er enige på forhånd om ekstra kostnader som kan påløpe for slike ekstraoppgaver.

Mulige tilleggsprodukter:

  • Installasjon på ettermiddag, kveld eller helg
  • Ekstra arbeidstid 
  • Trekking av kabler til flere rom