Frister for å endre tid

Vi forstår at man innimellom må endre eller ønsker å kansellere oppdrag, men vi trenger også tid på oss for å få organisert våre partnere. Det er derfor viktig at om du har ombestemt deg eller ønsker å endre tid, må du gi beskjed til oss i god tid:

  • For varmepumpe, elbilladere og robotgressklipper må du gi beskjed til oss to virkedager før avtalt dato for ikke å bli fakturert for oppmøtet!
  • For alle andre installasjoner eller support oppdrag gjelder siste virkedag klokken 12 før avtalt dato. dette vil si at om installasjonen er på en mandag, må du gi oss beskjed på fredag. 

Om du ikke overholder fristene vil vi fakturere deg for oppmøtet. Dette da det vil bli vanskelig for oss å finne et nytt oppdrag for installatøren på samme tidspunkt og vi må kompensere dem for tapt arbeidsinntekt. Grunnen til at det er lengre frist på varmepumpe, elbilladere og robotgressklippere er at disse installasjonene normalt tar lengre tid. 

Her jobber Amber med å flyttet en installasjon for en kunde. Dette går bra da kunden har gitt beskjed i god tid.

 Vi får også nok tid til å finne et nytt oppdrag for Victor slik at han fortsatt har inntektsbringende arbeid på den planlagte tiden.